Krzysztof Brzeziński urodził się 04.01.1962 w Puławach nad Wisłą. Po ukończeniu szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej i Liceum Muzycznego w Lublinie z wyróżnieniem, rozpoczął studia w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Zawirowania polityczne lat osiemdziesiątych sprawiły, iż Krzysztof Brzeziński kontynuował studia na Uniwersytecie Muzycznym i Teatralnym w Wiedniu uzyskując trzy dyplomy tej uczelni z wyróżnieniami oraz nagrodę Ministra Kultury i Sztuki Heinza Fischera, wieloletniego prezydenta Austrii. Tytuł „Magistra Sztuki” nadano mu w Pałacu „Schönbrunn” w Wiedniu w styczniu 1998 roku. Za wybitne osiągnięcia dla Republiki Austrii Brzeziński otrzymał Honorowe Obywatelstwo Austrii w 1988 roku.


W tym samym roku Krzysztof Brzeziński rozpoczął pracę w Gminie Miasta Gross – Siegharts jako Dyrektor Szkoły Muzycznej i Kierownik Artystyczny Miejskiej Orkiestry Dętej. Instytucje te kilkukrotnie gościły w Poniatowej. Brzeziński był współinicjatorem podpisania umów partnerskich między Poniatową a Gross – Siegharts, jak również pomiędzy Gross – Siegharts i Dacice w Czechach. Brzeziński jest niezmordowanym propagatorem POLSKOŚCI W AUSTRII, nazywany również „Ambasadorem Polskiej Kultury w Austrii”. Za wybitne osiągnięcia na tym polu odznaczony został „Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP” , „Zasłużony dla Miasta Poniatowa” oraz innymi odznaczeniami austriackimi. 


Od 1992 roku żonaty z poniatowianką Martą z domu Mickiewicz, która dała małżeństwu Brzezińskim dwoje wspaniałych dzieci: Michała urodzonego w październiku 1996 roku oraz Barbarę urodzoną w październiku 2000 roku. 
W sierpniu 2005 Brzeziński ukończył dwuletnie studia menadżerskie w Austrii uwieńczone „CERTYFIKATEM” i pracą dyplomową na temat „Musikschule der Stadt Gross – Siegharts im Banne der Internationalen Aktivitäten (Miejska Szkoła Muzyczna w Gross – Siegharts pod Urokiem Działalności Międzynarodowych). 


29 czerwca 2007 roku w Sali Miejskiej z inicjatywy Burmistrza gminy Gross – Siegharts, pana Maurice Androscha, miało miejsce uroczyste pożegnanie Krzysztofa Brzezińskiego. Na uroczystość tą przybyli przedstawiciele różnych środowisk, delegacje zagraniczne, Burmistrz Miasta Partnerskiego Dacice, Rudolf Hajek i Duchowni. Obecni byli również Radni Gminy Poniatowa z panią Burmistrz Lillą Stefanek na czele. W spotkaniu tym Polską Dyplomację reprezentował, pełniący obowiązki Ambasadora RP, Adam Chałaciński, który w szczególny sposób podkreślił zasługi Krzysztofa Brzezińskiego dla Polski i Austrii. Radni gminy Gross – Siegharts, w której Brzeziński przepracował prawie dwadzieścia lat, dnia 27 czerwca 2007 podjęli jednogłośnie uchwałę, nadając Krzysztofowi Brzezińskiemu najwyższe, po Honorowym Obywatelstwie Miasta odznaczenie: Złoty Pierścień za Zasługi dla Gmin w Austrii i zagranicą. 
Również przedstawiciele Szkół Muzycznych Dolnej Austrii okazali swoją wdzięczność, wręczając Brzezińskiemu Złotą Odznakę za sukcesy i owocną pracę, jaką włożył w rozwój szkolnictwa muzycznego w Dolnej Austrii, pełniąc od 1990 roku społecznie funkcję Zastępcy Dyrektora Regionu Północnego. W imieniu wojewody Landu Dolnej Austrii słowa uznania i podziękowania pod adresem całej rodziny Brzezińskich, we wzruszającym wystąpieniu, wygłosił Starosta Powiatu Johann Lampeitl, przekazując z wdzięcznością ogromną butlę wina. Wśród dziękujących nie zabrakło rodziców i przedstawicieli różnych stowarzyszeń. Starannie przygotowanej uroczystości towarzyszyła piękna oprawa muzyczna oraz łzy wdzięczności i wzruszenia. 


Krzysztof Brzeziński został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Poniatowa w lutym 2007 roku. Jego hobby to literatura, muzyka, fotografia a także natura połączona z wędrówkami. Od lat w centrum zainteresowań Brzezińskiego są dzieci i młodzież – ich wychowanie, rozwój oraz perspektywy w kontekście Zjednoczonej Europy.
Na stanowisku Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Poniatowa, Brzeziński przez cztery lata miał możliwość praktycznego poznania pracy samorządowej. Wraz z Panią Burmistrz Lillą Stefanek udało się pozyskać nieosiągalne do tej pory środki unijne, wpływając tym samym na nadanie Poniatowej statusu gminy nowoczesnej i przyjaznej mieszkańcom. Cały ten okres cechuje chęć zdobywania wiedzy o czym świadczą uzyskane certyfikaty:

 

  • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNIJNYMI
  • APLIKOWANIE O ŚRODKI UNIJNE PRZEZ SAMORZĄD
  • EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ECDL
  • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU KWALIFIKACYJNEGO Z ZAKRESU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
  • PRACA Z MEDIAMI I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
  • PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM
  • TECZKA URZĘDNIKA
  • ABC SPRAWNEGO URZĘDNIKA
  • PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA W URZĘDZIE
  • TRENING ASERTYWNOŚCI W OBSŁUDZE KLIENTA


10 grudnia 2010 Krzysztof Brzeziński został zaprzysiężony na Wójta Gminy Puławy. W drugiej turze wyborów samorządowych uzyskał prawie 64% głosów.